Third multiplier event in Slovakia

Third multiplier event in Slovakia

Third dissemination seminar called ” Precision farming and geoinformatics for rural development” took place on 5th of December 2018 in University of Presov, Department of Geography and Applied Geoinformatics, Slovakia. This time in seminar we hosted 40 participants from Slovakia and 9 from Project partners countries. Among participants we hosted: students and teachers from Department […]

zapytanie ofertowe/inquiry

zapytanie ofertowe/inquiry

W ramach realizacji zadania z kategorii kosztów nadzwyczajnych projektu zachęcamy do składania ofert na realizację usług tłumaczenia pisemnego na języki angielski, grecki i słowacki wraz z korektą treści edukacyjnych na potrzeby funkcjonowania platformy e-learningowej realizowanej w ramach projektu “Agro e-learning – rolnictwo precyzyjne z elementami Geoinformatyki” finansowanego ze środków Programu Erasmus+, nr projektu: 2016-1-PL01-KA202-026574. W załączeniu przedstawiamy […]