zapytanie ofertowe/inquiry

W ramach realizacji zadania z kategorii kosztów nadzwyczajnych projektu zachęcamy do składania ofert na realizację usług tłumaczenia pisemnego na języki angielski, grecki i słowacki wraz z korektą treści edukacyjnych na potrzeby funkcjonowania platformy e-learningowej realizowanej w ramach projektu “Agro e-learning – rolnictwo precyzyjne z elementami Geoinformatyki” finansowanego ze środków Programu Erasmus+, nr projektu: 2016-1-PL01-KA202-026574.

W załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Termin składania ofert 14.12.2018 godz. 16.

Z poważaniem

Zespół Projektu.

 

As part of the implementation of the extraordinary project costs, we encourage you to submit offers for translation services into English, Greek and Slovakian languages along with proofreading of educational content for the e-learning platform implemented under the project “Agro e-learning – precision farming with elements of Geoinformatics” financed by the Erasmus + Program, project number : 2016-1-PL01-KA202-026574.

Please find attached the offer inquiry with attachments.

The deadline for submission of offers 14.12.2018 at 4pm.

Sincerely

Project Team.


Załączniki/attachments:

Zapytanie ofertowe_tlumaczenia agro elearn_skan

umowa wzor tlumaczenia agro elearn_VER1

Formularz ofertowy tlumaczenia agro elearn_VER1

przykładowe treści

 

1 thought on “zapytanie ofertowe/inquiry”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *